„SOWA”

Kursy maturalne

Informacje ogólne dotyczące zajęć
Zakres materiału realizowany na kursach maturalnych z przedmiotów:
geografia, fizyka, chemia, biologia, matematyka, historia, j.polski
Uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych.
W ramach kursu odbywa się egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę ucznia, odzwierciedlający egzamin maturalny
Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

geografia

historia

matematyka

język polski

biologia

chemia

fizyka